Какво е Хостинг и Домейн ?

За да може вашият сайт да е достъпен в Интернет 24 часа в денонощието и 365 дни в годината, нужно е той да бъде инсталиран в специален компютър, който да е непрекъснато включен и свързан с Интернет, така че всеки Интернет потребител по света по всяко време да може да получи достъп до вашия сайт.
Освен това, в този компютър трябва да бъде инсталиран определен набор от програми, които да "обслужват" сайта ви. Този компютър се нарича уеб сървър или Интернет сървър.
Има фирми чиято дейност е свързана именно с инсталирането и поддържането на такъв вид компютри (сървъри), които предоставят услугата по отдаването под наем на част от тези компютри за инсталиране сайтовете на клиенти. Именно тази услуга се нарича хостинг (от английски: hosting - подслоняване).

Както сървърите обаче, така и програмите инсталирани в тях, биват различни. Както всяка друга услуга, така и хостингът може да бъде предоставян по различен начин, тоест, в него да бъдат включени различни по количество и качество елементи. Именно наборът от елементи, включени в хостинга, както и техните особености представляват понятието хостинг план.

 Елементи на хостинг плана:
 • Операционна система на хостинг сървъра
  Това е операционната система, инсталирана на сървъра. Най-разпространената и надеждна система за подобен вид сървъри определено е системата Linux. Макар и напоследък доста сървъри да предлагат и Windows хостинг, по наше мнение операционната система Windows не е предназначена за такъв род дейност и нашата препоръка е да се насочите към сървър, работещ под Linux.
 • Дисково пространство
  Това е размерът в мегабайти на мястото в сървъра, което ще бъде на разположение за вашия сайт. Обикновено 200 МБ е напълно достатъчен за малък и дори среден по размери фирмен сайт. Отбележете, че размерът на дисковото пространство включва и пространството за съхраняване на пощата към вашия домейн. Ако възнамерявате по пощата да получавате или изпращате големи по размер файлове, добре е да вземете това предвид при избора на хостинг план.
 • Месечен трафик
  Нужният ви месечен трафик зависи от размера и от посещаемостта на вашия сайт. Колкото по-голям е вашия сайт и повече посетители имате, от толкова по-голям трафик ще се нуждаете. Тук важи правилото "апетитът идва с яденето". Един нов сайт (какъвто ще е вашият) обикновено в началото няма много посетители, така че месечният трафик в началото не би трябвало да ви притеснява. Впоследствие, когато закупеният от вас месечен трафик стане недостатъчен, лесно можете да преминете към хостинг план, позволяващ повече трафик.
 • Брой разрешени е-мейл адреси
  Това е броят адреси към вашия домейн, които ще имате право да създавате. Ако фирмата ви е с много персонал и всеки се нуждае от самостоятелен е-мейл адрес във фирмата, трябва да обърнете внимание на този параметър.
 • Поддържани сървърни технологии
  Това са, най-общо казано, програмните езици, с помощта на които може да бъде изграден вашия сайт. Това е по-скоро технически параметър, от който ще се интересуват вашите уеб дизайнери, но като минимум, важно е сървърът да поддържа езиците PHP и Perl, както и връзка с база данни MySQL.

Какво е Домейн ?Думата домейн идва от английски (domain) и означава "област" или "владение". "Областите" са просто виртуални части от Интернет пространството, обединено от едно общо име - името на домейна, или "областта".
Дотук с езиковите разяснения, защото няма как да минем и без малко технически подробности:
Всеки сайт в Интернет има свой адрес, наричан IP (Ай-Пи) адрес / IP - Интернет протокол /. Това е в същност адресът на компютъра, в който е инсталиран въпросният сайт. Този адрес представлява поредица от числа, подобно на телефонен номер (например 213.130.85.5). Ако не съществуваше системата за имената на домейни, всеки сайт щеше да се намира единствено посредством този свой "телефонен номер".
Тук на помощ идва системата за имената на домейни. Посредством нея, нормални и значещи нещо имена се свързват със съответните IP адреси и така сайтовете се намират (и се запомнят) по-лесно. Например, за вас е много по-лесно да запомните името на Google.com, отколкото неговият адрес, който примерно би бил нещо от типа 64.58.79.230.
В Интернет съществуват т.нар. фирми регистратори (registrars), които притежават права за регистриране имена на домейни и посредством система от т.н. сървъри за имена на домейни (domain name servers - DNS), насочват всяко име на домейн към съответстващия му IP адрес / IP-интернет протокол / , тоест към мястото, където се намира търсения сайт.

За да притежавате свое име на домейн, нужни са две неща:
1. Името, което желаете, да е свободно.
2. Да изберете ваш регистратор и чрез него да регистрирате и заплатите вашето име на домейн.

Минималният срок за регистрация на домейн е една година, но можете да си "закупите" регистрация и за повече години, обикновено до 10.
Когато търсите своя фирма-регистратор на домейни, изключително важно е да се свържете с фирма, за която това е основна и единствена дейност. Избягвайте фирми, които регистрират домейни "между другото", покрай поддръжката на компютри или уеб дизайна. Тези дейности са толкова различни, че е невъзможно една фирма да се занимава еднакво добре с всички тях.

Система за имена на домейни.

Всеки възел в Интернет има уникален IP адрес. Поради факта, че IP адресите се запомнят трудно, вместо тях се използват имена на домейни. За повечето хора е по-лесно да се запомни името на домейна www.hp.com, вместо отговарящия на него IP адрес - 192.151.11.13. Името на домейна hp.com има повече от един IP адрес и посредством специален механизъм клиентите се изпращат към една от четирите машини, което се прави с цел постигане на еднакво натоварване на всички компютри.
Всяко име на домейн отговаря на един или повече IP адреса и всеки IP адрес отговаря на едно или повече имена на домейн. В случай, че има повече от един IP адрес за едно име на домейн, това означава, че на едно и също място има няколко сървъра, които споделят входящите заявки и ако няколко имена на домейни отговарят на един IP адрес, тогава няколко клиента споделят един голям web сървър при доставчика на Интернет услуги.
За да направи връзката между имената на домейни и IP адреси се изисква специализирана услуга, наречена DNS (Domain Name System). Йерархичното пространство с DNS имена се използва за свързване на имена на домейни с IP адреси и обратното. То се състои в последователност на имена, от най-общото до най-специфичното (в посока от ляво на дясно), отделени с точки, като например www.ferrari.it.
Коренът на системата няма име. Под корена има набор от имена на домейни от високо ниво, които или се състоят от двубуквени кодове на отделните страни (както са описани в ISO-3166) или са по-общи като например ".edu", ".com", ".net", ".org". Повечето държави, като например Германия (".de") позволяват регистрирането на индивидуални организации директно под имената на домейни от високо ниво, което прави йерархията "плоска". В други държави, като например Великобритания (".uk") има допълнителен слой от общи категории под имената на домейни от високо ниво. Тези домейни от второ ниво могат да бъдат ".ac" за академични институции, като университети, ".co" за търговски организации, ".org" за всякакви видове организации и ".gov" за правителствени сайтове.